Juridisk rådgivning til næringslivet

Om oss

Personvernerklæring

Aktuelt

fra våre virksomhetsområder

7. juni 2019

Finanstilsynets nye AIF-rundskriv gir begrenset veiledning om prosjektfinansiering

Finanstilsynet publiserte denne uken et nytt rundskriv (9/2019) om definisjonen av alternative investeringsfond, med særlig fokus på prosjektfinansieringsselskaper.

Les mer

25. april 2019

Digitalisert eiendomshandel i Altinn

Kartverket og Altinn har fått klarsignal til en ny tjeneste som skal heldigitalisere prosessen rundt eiendomshandel. Tjenesten er utviklet i samråd med bransjeorganisasjoner og markedsaktører og sk...

Les mer

15. april 2019

Forslag om generell omgåelsesregel i skatteloven

Regjeringen har i Prop. 98 L (2018-2019) fremmet forslag til lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven § 13-2.

Les mer

13. februar 2019

Ny forskrift om forbrukslån vedtatt

Finansdepartementet vedtok 12. februar en ny forskrift om finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Les mer