Møterett for Høyesterett

Henrik Garmann.jpg

Det er hyggelig å kunne meddele at advokat Henrik Garmann den 21. september 2018 har fått tillatelse til å være advokat ved Høyesterett.