Bergen II.jpg

Tidsbegrenset bruksendring kan gi mer fleksibel bruk av næringseiendom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå foreslått å lovfeste adgangen til tidsbegrensede bruksendringer.

Når et næringslokale blir stående tomt kan det være utfordrende å raskt finne en leietaker som passer til den bruk lokalene er godkjent for hos kommunen.

I noen kommuner har det derfor utviklet seg en praksis med såkalte tidsbegrensede bruksendringer, hvor kommunen gir tillatelse til at et bygg eller et lokale for en begrenset periode benyttes til et annet formål enn det godkjente.

Som eksempel kan nevnes at et kontorlokale tillates benyttet til lokaler for en skole mens skolens hovedbygg pusses opp, eller at lokaler som er godkjent for butikkvirksomhet midlertidig tillates benyttet til kontor eller serveringssted.

På den bakgrunn har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå foreslått å lovfeste adgangen til å gi slike tidsbegrensede bruksendringer. Dermed vil praksisen kunne spre seg også til de kommuner som per i dag ikke tillater slike bruksendringer.

Selv om midlertidige bruksendringer ofte kan være praktiske, er det viktig for tiltakshavere å merke seg at alle lovens materielle krav vil gjelde fullt ut også der det søkes om en tidsbegrenset bruksendring.

Særlig er dette av betydning med tanke på lovens tekniske krav, samt kravet om at bruksformålet må ligge innenfor regulerings- og kommuneplanformål.

Kommunen har som ellers adgang til å dispensere fra enkeltbestemmelser i lov eller plan for å legge til rette for midlertidig bruksendring, men man bør altså være klar over at en kortvarig bruksendring kan utløse tekniske krav som ikke står i forhold til verdien av endringen som er omsøkt.

Ved søknad om midlertidige bruksendringer som har et visst omfang anbefaler vi derfor at tiltakshaver tar kontakt med kommunen for en forhåndskonferanse.

Dato for stortingsbehandling av lovforslaget er foreløpig ikke fastsatt.

 

Les hele forslaget her.

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no