Digitalisering og andre forenklinger for aksjeselskaper

Et nytt lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet legger opp til enklere regler om saksbehandling og dokumentasjon i aksjeselskaper.

_DSC3777.jpg

Summen av forenklingene vil kunne gi næringslivet besparelser både tid- og kostnadsmessig.

Særlig er det digitalisering som står i fokus for forslaget, og regjeringen foreslår blant annet å åpne for at all selskapsdokumentasjon utarbeides, signeres og oppbevares elektronisk, i tillegg til nye regler om elektronisk deltakelse i generalforsamling og elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeierne.

Dermed vil aksjeselskap kunne stiftes, driftes, endres og overdras uten at aksjeeiere og ledelse trenger å møtes fysisk.

Videre legger forslaget opp til at revisjonsplikten fjernes også for morselskaper, så lenge konsernet som helhet oppfyller terskelvilkårene for driftsinntekter, balansesum og totalt antall årsverk.

For mindre virksomheter som er organisert i konsernstruktur vil muligheten for å unnlate revisjon kunne være kostnadsbesparende.

Til slutt nevner vi at forslaget inneholder en endring som gir advokater og autoriserte regnskapsførere mulighet til å utstede bekreftelse på at aksjeinnskudd er gjort opp, så lenge innskuddet gjøres opp i penger.

Etter dagens regler må bekreftelse gis av revisor eller bank.

Endringsforslaget gjør at revisor eller bank ikke lenger trenger å involveres der de ikke allerede har en rolle i stiftelsen.

Dato for behandling av lovforslaget på Stortinget er foreløpig ikke fastsatt.

 

Les hele lovforslaget her

BrendanStewartMitchell_portrait.jpg
Brendan Stewart Mitchell
bsm@gmco.no
HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no