FORSLAG OM BILLIGERE BOLIGBYGGING

Ny byggteknisk forskrift på høring

TEK17.jpg

Direktoratet for byggkvalitet sendte nylig forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK 17) på høring.

Målet med forskriften er å gjøre det enklere å orientere seg i regelverket, samt å lempe på og fjerne byggtekniske krav som fordyrer byggeprosesser.

Forenklingene skal særlig være av betydning for boligbygging, hvor direktoratet blant annet legger opp til å fjerne kravet om innvendig bod, lempe på kravene til uteoppholdsareal og å fjerne kravet om utsyn fra soverom.

For boliger under 50 kvadratmeter skal kravet til sportsbod reduseres fra 5 til 2,5 kvadratmeter, og kravet skal fjernes helt for studentboliger.

Endringene i forskriftsforslaget skal angivelig redusere byggekost med mellom 100 000 og 130 000 kroner per bolig, og vil antakelig rede grunnen for en mer fleksibel byggeprosess for boligbyggere.

TEK 17 er forventet å tre i kraft 1. juli 2017.

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no

Endringene i forskriftsforslaget skal angivelig redusere byggekost med mellom 100 000 og 130 000 kroner per bolig, og vil antakelig rede grunnen for en mer fleksibel byggeprosess for boligbyggere.