Nye garantiregler kan gi boligentreprenører betydelige besparelser

En evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova med endringsforslag er nå fremlagt og sendt ut på høring.

NOU 2016:10.jpg

I november 2015 skrev vi om regjeringens forslag til oppmykning av reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti overfor forbruker ved boligkjøp, ved at entreprenører som har tatt forbehold om byggelån, salg av et visst antall enheter eller lignende skal slippe å stille garanti før forbeholdet er oppfylt.

Høringsfristen løp ut tidligere i år, og forslaget ligger nå til behandling i Stortingets justiskomite.

Det nevnte forslaget var forløperen til en helhetlig vurdering av garantiordningen av et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen.

Utvalgets evaluering og endringsforslag er nå fremlagt og sendt ut på høring. Utvalget anbefaler at man beholder dagens ordning, men at det gjøres visse endringer.

Utvalget foreslår blant annet å gi entreprenøren en noe større valgrett med hensyn til hvordan forbrukeren skal sikres.

I tillegg til de garantiformer som aksepteres i dag (selvskyldnerkausjon fra en finansinstitusjon eller kontantdepot) foreslår utvalget at entreprenøren skal kunne velge å i stedet tegne forsikring som dekker den aktuelle typen krav.

Av størst interesse for bransjen er nok forslaget om at den obligatoriske lengden på sikkerhetsstillelsen settes til to år i stedet for dagens fem år.

Endringsforslaget er begrunnet i at en nedkorting av garantitiden vil innebære en betydelig kostnadsbesparelse for bransjen samtidig som forbrukerbeskyttelsen antas å ikke svekkes vesentlig.

 

 

Les forslaget her

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no