Nye regler tilrettelegger for landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 1. juni å gjøre endringer i akvakulturforskriftene

Oppdrett.jpg

Endringene tar sikte på å gjøre den landbaserte oppdretten mer konkurransekraftig holdt opp mot sjøbasert og utenlandsk opprett.

En viktig endring er at kravet om dispensasjon for landbasert oppdrett av såkalt postsmolt, dvs. smolt over 250 gram, nå er fjernet.

Opprettere vil dermed innenfor rammene av en ordinær tillatelse til landbasert akvakultur kunne produsere smolt med vekt inntil 1 kg per individ før fisken settes ut i merder i sjøen.

 

En annen sentral endring i regelverket går ut på at tillatelser til landbasert akvakultur nå vil kunne tildeles løpende, uten antallsbegrensning og uten at oppdretteren yter vederlag for tillatelsen.

 

 

Se endringene her

HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no
MartinHolgerDale v2.jpg
Martin Holger Dale
mhd@gmco.no