HØRING – AVGIFTSFRITAK VED OMORGANISERING AV eiendomsselskaper

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom.

_DSC3644.jpg

Rettstilstanden i dag er at blant annet skattefri omdannelse fra ANS til AS ikke gir fritak for dokumentavgift for selskapets faste eiendom.

Dette setter i de fleste tilfeller en effektiv stopper for gjennomføring av ellers skattefrie omorganiseringer.

IMG_1863.jpg

Finansdepartementet foreslår nå å utvide fritaket for dokumentavgift slik at flere tilfeller av skattefrie omorganiseringer omfattes, nærmere bestemt fusjon AS, ASA og deltakerlignende selskaper; fisjon av AS, ASA og deltakerlignende selskaper; og omdanning.

 

Dagens regelverk setter i de fleste tilfeller en effektiv stopper for gjennomføring av ellers skattefrie omorganiseringer.

MartinHolgerDale v2.jpg
Martin Holger Dale
mhd@gmco.no

Departementet foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2016. Høringsfrist er 21. august 2015.