Raskere saksbehandling ved oppmåling av eiendommer?

Etter dagens lovgivning har kommunen ansvaret for å måle opp grenser mellom grunneiendommer, men Stortingets energi- og miljøkomité ønsker nå å åpne for privat eiendomsoppmåling.

Grense.jpg

Etter dagens lovgivning har kommunen ansvaret for å måle opp grenser mellom grunneiendommer.

Slik oppmåling (oppmålingsforretning) er nødvendig blant annet når en eiendom skal deles i to eller flere nye eiendommer, når det skal opprettes en ny festetomt, eller ved grensejustering mellom allerede eksisterende naboeiendommer.

Ved en oppmålingsforretning er det kommunens gebyrer, saksbehandlingsregler, og ikke minst saksbehandlingstid som er styrende for prosessen.

Saksbehandlingstiden varierer naturlig nok fra kommune til kommune, men det er ikke uvanlig at det kan ta opptil syv måneder fra kommunen mottar en søknad om oppmålingsforretning til oppmålingen er gjennomført.

En så vidt lang ventetid kan naturligvis være upraktisk, særlig dersom oppmålingen inngår som ledd i en større næringstransaksjon.

Stortingets energi- og miljøkomité har imidlertid nylig fremmet en innstilling til Stortinget om å be Regjeringen utrede et lovforslag som legger til rette for at private, statlig godkjente, aktører kan foreta oppmåling på lik linje med kommunen.

Det er ikke uvanlig at det kan ta opptil syv måneder fra kommunen mottar en søknad om oppmålingsforretning til oppmålingen er gjennomført.

En slik ordning vil etter vårt syn være kjærkommen, da den antakelig vil medføre raskere saksbehandling i oppmålingssaker og større fleksibilitet for privat næringsliv.

Forslaget forventes behandlet av Stortinget i plenum 3. mars.

 

Les innstillingen her

ArildSolheimsnes v2.jpg
Arild Solheimsnes
as@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no