På vei mot ny trygg havn for overføring av personopplysninger til USA?

I oktober 2015 slo EU-domstolen som kjent fast at den såkalte Safe Harbor-avtalen var ugyldig hvilket medførte at overføring av personopplysninger ikke kan foretas til amerikanske selskaper eller til servere i USA med mindre det foreligger annen hjemmel for slik overføring.

_DSC3572.jpg

EU-kommisjonen og USA er nå kommet til politisk enighet om å konkretisere et nytt rammeverk for overføring av data til USA, «EU-US Privacy Shield». 

Under det nye rammeverket vil amerikanske selskaper som ønsker å importere europeiske personopplysninger blant annet måtte påta seg forpliktelser knyttet til hvordan personopplysningene behandles og sikkerhet skal ivaretas som skal kunne håndheves av amerikanske myndigheter.

USA har videre gitt EU skriftlige bekreftelser på at det vil bli etablert klare restriksjoner på amerikanske myndigheters adgang til personopplysningene.

Restriksjonene og praktiseringen av disse skal evalueres årlig av EU-kommisjonen og US Department of Commerce i fellesskap. 

Det skal etableres frister for når 

selskaper plikter å besvare klager fra personer som mener at opplysninger har blitt misbrukt og en vederlagsfri tvisteløsningsordning.

 USA har gitt EU skriftlige bekreftelser på at det vil bli etablert klare restriksjoner på amerikanske myndigheters adgang til personopplysningene

For behandling av klager som gjelder innsyn foretatt av amerikanske etterretningsmyndigheter skal det etableres en ny ombudsmannsordning.

Først når EU-kommisjonen har utarbeidet et detaljert utkast vil det være grunnlag for å vurdere nærmere hvordan en ny ordning konkret foreslås gjennomført og hvordan denne vil bli mottatt politisk i Europa. 

Eirik Vinje Portrait v2.png
Eirik Vinje
ev@gmco.no
AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no