Oppdatering om skjerpede regler om konkurranseforbud i arbeidsforhold

Stortingets arbeids- og sosialkomite har nå sendt forslaget til behandling i Stortinget med enkelte endringer.

_DSC4517.jpg

Som kjent la Regjeringen tidligere i år frem et forslag om innstramming av adgangen til å inngå arbeidsavtaler som inneholder klausuler som forbyr den ansatte å utøve konkurrerende virksomhet (konkurranseklausuler), klausuler som forbyr den ansatte å kontakte arbeidsgivers kunder (kundeklausuler) og klausuler som forbyr en virksomhet å rekruttere en annen virksomhets arbeidstakere (rekrutteringsklausuler).

Les vår omtale av Regjeringens forslag fra mars. 

Forslaget har nå vært til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomite, hvor det fikk bred tilslutning.

I tillegg til noen mindre justeringer i blant annet oppbyggingen av reglene, har komiteens flertall kun foreslått en endring av særlig betydning.

Endringen gjelder reglene som etter forslaget gir arbeidstaker krav på full lønn mens han er underlagt konkurransebegrensning, opp til maksimalt 18 ganger folketrygdens grunnbeløp (dvs. NOK 1 611 036).

Komiteen anser dette beløpet for høyt, og foreslår å endre grensen til 12 ganger grunnbeløpet (dvs. NOK 1 080 816), samtidig som eventuell lønn mellom 8 og 12 ganger grunnbeløpet kun kompenseres med 70 %.

Med andre ord blir vederlaget for høyt lønnede arbeidstakere lavere etter komiteens forslag enn etter regjeringens forslag.

Komiteens forslag forventes behandlet i Stortinget 7. desember i år, og det er foreløpig uklart når endringsloven eventuelt trer i kraft.

AleksanderMonsen_portrait.jpg
Aleksander Monsen
am@gmco.no
HenrikGarmann v2.jpg
Henrik Garmann
hg@gmco.no