Aleksander Monsen

Advokat MNA (i permisjon)

Bakgrunn

Advokat i Garmann Mitchell fra 2016

Advokatbevilling fra 2015

Advokatfullmektig i Garmann Mitchell fra 2013

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo/Bergen, 2013

Masteroppgave: Ompakking av parallellimporterte varer